Usnesení č. 3-139/2022 RM souhlasí se změnou ručení úvěru u Komerční banky na svozové popelářské vozy pro společnost BOS s.r.o. na město Mníšek pod Brdy, a to v součinnosti s ručením města Nový Knín, a postupuje věc do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39