usnesení č. 3-31/2019 z 19.8.2019 o stanovení nájemného v prostorách MKS z důvodu špatného technického stavu budovy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 FO

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28