Usnesení č. 3-66/2020 RM bere na vědomí Otevřený dopis a petici zaměstnanců Mateřské školy, ul. 9. května 575, Mníšek pod Brdy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13