Usnesení č. 3-68/2020 RM k dnešnímu dni ruší

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28