Usnesení č. 3-73/2020 Rada města souhlasí s výběrem dodavatele na akci: Bourací práce Na Oboře, Mníšek pod Brdy, společností – Radek Škvára, s.r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo s touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 73 z 26.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 02.11.20 14:22:29