Usnesení č. 3-79/2020 RM souhlasí s tím, že u ZŠ Komenského 420, ZŠ Komenského 886, MŠ ul. 9. května a MŠ Nová 499, bude provedena distanční veřejnosprávní kontrola, ze které bude učiněn pouze záznam. A v Domově pro seniory Pod Skalkou bude z důvodu změny vedení provedena veřejnosprávní kontrola na místě (dle Kontrolního řádu). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29