Usnesení č. 3-84/2021 RM nesouhlasí s přidělením bytu č. 21 o velikosti 1+1 v ul. Rudé Armády č.p. 555 předem vybranému zájemci paní A.S. z důvodu nepřiměřenosti velikosti bytové jednotky pro pětičlennou rodinu. RM doporučuje pí A.S. zažádat o součinnost s řešením bytové otázky sociálního pracovníka MěÚ MpB. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02