Usnesení č. 3-85/2021 RM ruší termín zasedání zastupitelstva města dne 10. 2. 2021 a stanovuje termín konání zastupitelstva města v týdnu od 15. do 19. 3. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 85_1.2.2021
Zveřejněno dne: 08.02.21 12:34:55