Usnesení č. 3-88/2021 RM schvaluje nákup 1 000 ks respirátorů a 1 000 ks chirurgických roušek pro zaměstnance MÚ a sociálně potřebné občany Mníšku pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04