Usnesení č. 3-91/2021 RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Požární technika KOMET s. r. o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59