Usnesení č. 3-93/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Servisní smlouvy na údržbu sportovního umělého trávníku na období 2021 – 2023 (tréninkové fotbalové hřiště pro mládež), mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Linhart spol. s r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07