Usnesení č. 3-97/2021 RM schvaluje výjimku pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 pro nákup PCR testů mimo režim vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 97_12.5.2021
Zveřejněno dne: 17.05.21 10:04:06