Usnesení č. 30-103/2021 RM schvaluje znění a uzavření smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Helenou Machovou na vystoupení kapely The Apples na Skalecké pouti 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11