Usnesení č. 30-112/2021 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem: Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54