Usnesení č. 30-114/2021 RM bere na vědomí rezignaci Václava Grusze z funkce předsedy a člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ke dni 17.10.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06