Usnesení č. 30-117/2021 RM souhlasí s návrhy na poskytnutí příspěvku (neinvestiční) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2022 a postupuje je ke schválení na ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58