Usnesení č. 30-119/2021 RM souhlasí se změnou složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku “Seniortaxi” takto: Mgr. Šárka Slavíková Klímová, Mgr. Dina Rišianová a Bc. Lukáš Říha. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16