Usnesení č. 30-126/2022 RM schvaluje smlouvu o nájmu mezi městem Mníšek pod Brdy a Andreou Tkáčovou (IČ: 06538126) na nebytový prostor kavárny v přízemí Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00