Usnesení č. 30-134/2022 RM schvaluje pravidla pro lov ryb na Zámeckém rybníce a evidenci docházky a úlovků. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03