Usnesení č. 30/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla realizace participativního rozpočtu města Mníšek pod Brdy – 3. ročníku. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO — PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 13. Místní agenda 21 Vedoucí OKS Luboš Kožíšek představil Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21, kterou se město zavazuje zavádět do svých činností prvky udržitelného rozvoje. Město získá metodiky, sdílení know-how a dobré praxe s dalšími městy, zpětnou vazbu, doporučení atd. Proběhla rozprava. Zastupitel Kotouč: dotaz na náklady spojené se zapojením města do místní Agendy 21, kupř. na pracovní místa. Luboš Kožíšek: připojení s sebou nenese žádné náklady, jelikož agendě se budou věnovat stávající zaměstnanci úřadu v rámci svých popisů práce (Luboš Kožíšek a Jiřina Romová). Nebyly žádné další dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27