Usnesení č. 30/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o společném záměru mezi městem Mníšek pod Brdy a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy (IČ: 47003197). Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 19 (celkem 21) i. Kupní smlouva Casa D´ Angolo RM souhlasila s prodejem částí pozemků parc. č.2890/1 a 2890/3 ostatní plocha v k.ú. MpB. Jedná se o pozemky, které jsou součástí zpevněných ploch před areálem Kovohutí. Pozemky oddělené geometrickým plánem budou předmětem prodeje společnosti Casa D‘ Angolo s.r.o. za účelem výstavby prodejny CDA za celkovou cenu 2.917.600 Kč. Plánovací smlouva a návrh vypořádání mezi městem a společností Casa D’ Angolo (zastoupenou panem P.H.) byla schválena usn. ZM č. 39 a 40/15/2021 dne 16.6.2021.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18