Usnesení č. 30-72/2020 RM souhlasí se stavebními úpravami RD a hospodářského objektu na pozemku parc.č. 508, 509/1, 509/6 v k. ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s vydáním souhlasu Města Mníšek pod Brdy jako vlastníka sousedního pozemku parc.č. 510/10, k.ú. Mníšek pod Brdy, který sousedí s pozemkem parc.č. 508 se stávajícím rodinným domem dotčeným těmito stavebními úpravami. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44