Usnesení č. 30-99/2021 RM schvaluje přijetí sponzorského daru pro Městskou knihovnu Mníšek pod Brdy od firmy Wamag – knihy v hodnotě 2 000 Kč a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25