Usnesení č. 31-108/2021 RM souhlasí s konáním T-Mobile olympijského běhu v Mníšku pod Brdy dne 8. 9. 2021 a pověřuje vedoucího strážníka zajištěním bezpečnosti při akci. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29