Usnesení č. 31-112/2021 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2020 na akci: Revitalizace Prostředního rybníka, projektová dokumentace, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VODOPLAN s.r.o. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31