Usnesení č. 31-114/2021 RM jmenuje Mgr. Petra Smorádka předsedou Komise pro bezpečnost a prevence kriminality. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06