Usnesení č. 31-116/2021 RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Mníšek pod Brdy na období 2021 – 2030 mezi městem Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748 (jako objednatelem) a Ing. arch. Jitkou Brychtovou, IČ: 16997832 (jako zhotovitelem). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29