Usnesení č. 31-128/2022 RM schvaluje spolupráci s ČRS, z.s. místní organizací Bohutín na zajištění služeb hospodaření v Zámeckém a Zadním rybníku. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (Midkiff, Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07