Usnesení č. 31-138/2022 RM schvaluje nabídku na vypracování Zásad města pro spolupráci s investory od společnosti Frank Bold v hodnotě 59.000 Kč bez DPH. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06