Usnesení č. 31/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 15 (celkem 23)

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56