Usnesení č. 32-103/2021 RM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru č. 21 ze dne 16. 4. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11