Usnesení č. 32-112/2021 Rada města souhlasí s provedením výkonu TDI (technický dozor investora) společností W.A.M. CENTRUM s.r.o. a činností KBOZP (koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) panem Tomášem Hinkem při realizaci stavby: Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54