Usnesení č. 32-134/2022 RM souhlasí s konáním Blešího trhu v lokalitě předzámčí, parc. č. 347/3 a 347/6, k.ú. Mníšek pod Brdy dne 17. 9. 2022 od 8 do 12 hodin. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03