Usnesení č. 32-138/2022 RM schvaluje termín konání zápisu do 1. tříd pro ukrajinské děti dne 13. 6. 2022 v ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06