Usnesení č. 32/15/2021 Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy souhlasí jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se založením dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“, jehož stanovy jsou přílohou tohoto usnesení, a dále souhlasí s tím, aby město Mníšek pod Brdy ve smyslu ust. § 49 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, uzavřelo Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“ v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy souhlasí se stanovami dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“, které jsou přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvními členy statutárního orgánu takto vytvořeného dobrovolného svazku obcí byly tyto osoby: BUDE DOPLNĚNO. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PROTI PRO ZDRŽELA SE Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PROTI PROTI PRO ZDRŽELA SE ZDRŽELA SE Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO ZDRŽELA SE PRO PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELI SE 4 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Vlastimil Kožíšek opustil jednání ZM ve 21:45. Přítomno 14 zastupitelů. 15. Mníšecká servisní – valná hromada Starostka předložila ke schválení usnesení pro valnou hromadu společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. Zastupitelstvo má delegovat zástupce města na valnou hromadu společnosti, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti a o změně společenské smlouvy. Navržené změny společenské smlouvy odrážejí zvýšení základního kapitálu společnosti vnesením vkladu dalších pozemků ve vlastnictví společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. o celkové výměře cca. 7.500 m2, které byly oceněny soudním znalcem a budou vloženy jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. Podíly města a společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. na společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. budou nadále činit 50:50, i když společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. bude mít vyšší vklad než město. Nebyly položeny žádné dotazy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELI SE 4
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12