Usnesení č. 32-99/2021 RM souhlasí s tím, aby byl Oáze Mníšek pod Brdy, z.s. odpuštěn poplatek za pronájem prostoru v přízemí MKS (500 Kč) za měsíce květen a červen 2021 z důvodu nemožnosti tento prostor využívat (slouží testovacímu centru). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25