Usnesení č. 33-103/2021 RM bere na vědomí přerušení činnosti školní družiny ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, v období od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11