Usnesení č. 33-112/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dílčí smlouvy na podporu Odboru správy majetku a investic při přípravě a realizaci dotačních projektů Města Mníšek pod Brdy na akci: Chodník podél silnice č. 116 – část I, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ACCON managers & partners, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54