Usnesení č. 33-114/2021 RM schvaluje výběr zhotovitele Programu regenerace Městské památkové zóny Mníšek pod Brdy na roky 2022-2031, jímž je Ing. arch. Jitka Brychtová, IČ 16997832. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06