Usnesení č. 33-117/2021 RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, paní Mgr. Marcele Krákorové za 2. pololetí 2021 ve výši ……………. Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58