Usnesení č. 33-126/2022 RM schvaluje výběr advokátní kanceláře Frank Bold na základě výsledků poptávkového řízení na posouzení plánovací smlouvy se společností Ambeat development a.s. za celkovou cenu 71.700 Kč bez DPH. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00