Usnesení č. 33-134/2022 RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení změny č. 1 Územního plánu Mníšek pod Brdy mezi městem Mníšek pod Brdy (jako objednatelem) a Ing. arch. Milanem Salabou, IČ: 40663264 (jako zhotovitelem). PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03