Usnesení č. 33-138/2022 RM souhlasí s navýšením kapacity ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na 975 žáků od 1. 9. 2022. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06