Usnesení č. 33/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na pozemky parc. č. 2714/526, 2714/527 a 2714/528 v k.ú. Mníšek pod Brdy a výstavbu 3 prefabrikovaných řadových garáží mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy (budoucí první směňující) a panem L.H. a paní T.H. (budoucí druhý směňující) a panem P.J. (budoucí třetí směňující). Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. k. Nesouhlas se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2092/1 v k.ú. MpB – nápravné opatření na základě podnětu KV Tento bod byl zastupitelstvu předložen na základě podnětu od Kontrolního výboru (viz zápis z KV č. 24) jakožto nápravné opatření. Rada města svým usn. č. 6-99/2021 vyjádřila nesouhlas se záměrem prodeje pozemku parc. č 2092/1 o výměře 293 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. KV uvádí, že žádosti o prodej musí být vždy předloženy k projednání do ZM, i když RM s prodejem nesouhlasí. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52