Usnesení č. 34-114/2021 RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako obdarovaným) a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371 (jako dárcem) na vozidlo speciální požární CAS 15 MERCEDES BENZ ATEGO 1526 AF 4×4, RZ: 6S6 7927, naviják lanový elektrický RAMSEY 12000 včetně příslušenství, a další drobný dlouhodobý majetek uvedený v darovací smlouvě. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06