Usnesení č. 34-116/2021 RM bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro kulturu, sport a volný čas ze dne 13.10.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29