Usnesení č. 34-119/2021 RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na obědy pro děti ve výši 3.808 Kč. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16