Usnesení č. 34-126/2022 RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a TAJV, z.s. (jako obdarovaným) na finanční dar 10.000 Kč na akci Sportovní den mládeže s TAJV. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00