Usnesení č. 34/19/2022 Zastupitelstvo města nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2092/1 o výměře 293 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. l. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě s Casa D´Angolo Na základě usnesení ZM č. 39/15/2021 a RM č. 9-91/2021 byla schválena Plánovací smlouva za účelem realizace projektu „Prodejna CDA, parkoviště“ uzavřená dne 9. 8. 2021. K ní je nyní předkládán návrh Dodatku č. 1. Dodatkem dochází k nápravě a specifikaci údajů v plánovací smlouvě. Konečné znění dodatku odsouhlasila rada města usn. č. 6-132/2022 dne 11. 4. 2022. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52