Usnesení č. 34-99/2021 RM souhlasí s konáním soutěže pro mladé hasiče z mikroregionu Mníšecko dne 27. 6. 2021 a s využitím pozemků č.parc. 1001, 1002/4, 1002/9, 1003/7 k.ú. Mníšek pod Brdy pro tuto akci. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25